Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym potrzebują najlepszego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod względem ceny i jakości produkt z wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCPW ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całościowe lub częściowe uszkodzenie czyli stratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Na dodatek ochroną mogą być otoczone:• niezbędne koszty ochrony prawnej i koszty sądowe• koszty, jakie transportowiec poniósł by zmniejszyć wymiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku materiału względnie jego przechowywania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:• szkody powstałe w towarach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się produktach żywnościowych,• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• szkody powstałe podczas transportu przesyłek zwiększonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp Przepisy dotyczące usług świadczonych za sprawą przewoźników na terenie Polski wynikają wyraźnie z Prawa przewozowego. Kodeks jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju położenie załadunku i rozładunku znajduje się na terenie naszego kraju.Przewozy międzynarodowe regulowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym przewozie drogowym towarów. Konwencja ma zastosowanie w usługach transportu drogowego artykułów, od miejsca zamieszkania jeśli lokalizacja nadania przesyłki i lokalizacja dostawy znajdują się w różnych państwach oraz choć jeden z nich jest państwem który dołączył do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP albo oc przewoźnika poszczególne zakłady ubezpieczeń dodatkowo stosują ograniczenia zakresów swojej odpowiedzialności wyznaczając jakiego rodzaju ryzyka są wykluczone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. Najczęściej wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w wyniku rozboju i napadu transportu przesyłek niebezpiecznych lub zwiększonego ryzyka, bądź postoju samochodu poza parkingami strzeżonymi. Jako agencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede po pierwszew jakich w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP udziały własne są zniesione. Standardowo umowy obejmują również większość istotnych ryzyk – przywłaszczenie ładunku, jego stratę lub naruszenie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora OCP lub OCS krajowego przeważnie najczęstszym poszerzeniem wiążącym się z dodatkową ceną jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt czy leków.