Wypowiedzenie polisy OC w PZU

Wypowiedzenie polisy OC w PZU

Aby wypowiedzieć umowę polisy OC w PZU Szczecin należy spełnić następujące wymagania:

 1. Należy pobrać wniosek ze strony internetowej ubezpieczyciela i wypełnić zgodnie z danymi na polisie OC
 2. Czytelnie podpisać wniosek
 3. Wniosek wypowiedzenia umowy OC musi wpłynąć do Ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z PZU, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi.
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Własnoręcznie podpisany wniosek można dostarczyć na kilka sposobów:
 • Przesłanie wysokiej jakości skanu dokumentu na adres kontakt@pzu.pl
 • Przesłanie faksem na numer 22 4 102 102
 • Osobiste dostarczenie dokumentów do dowolnego Oddziału lub Agenta PZU
 • Wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 18 A
02-676 Warszawa

 

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

oblicz oc

WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w PZU, musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w PZU Szczecin. Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj o potwierdzeniu dostarczenia wypowiedzenia umowy OC drogą pocztową lub złożenie wniosku osobiście w placówce. Potwierdzenie złożenia wniosku gwarantuje Ci, że wniosek został dostarczony i przyjęty.
 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla PZU obowiązujące są jedynie dokumenty wysłane poprv  zez Pocztę Polską.
 • Pamiętaj, że dostarczając wniosek osobiście, zawsze żądaj potwierdzenia złożenia i odebrania wniosku. Dotyczy to nie tylko wysłania wniosku pocztą, ale także mailem, faksem czy złożenia go osobiście. Pamiętaj aby zachować potwierdzenie.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

ul.Panieńska 13/1

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20