Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe gwarantują kompletną ochronę ładunków (cargo), przesyłanych wszystkimi sposobami przewozu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego oraz żeglugi śródlądowej.Klient ma również opcję zakupu ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód przewożonych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla spółek, którzy transportują towary na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Zabezpieczenie to włącza mienie, które jest przewożone przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Przewożone mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Dodatkowo majątek może być ubezpieczone także od szkód powstałych podczas załadunku bądź rozładunku.