Wypowiedzenie polisy OC w Generali

Wypowiedzenie umowy OC w Generali

W celu skutecznego wypowiedzenia polisy OC w Generali Szczecin należy:

 1. Wzór wniosku czytelnie wypełnić zgodnie z danymi na polisie OC
 2. Czytelnie podpisać wniosek
 3. Wniosek musi wpłynąć do Generali nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym, aby uniknąć komplikacji.
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z Generali, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Wniosek własnoręcznie podpisany można dostarczyć w następujący sposób:
 • Przesłać skanlub zdjęcie wysokiej jakości na adres mailowy centrumklienta@generali.pl
 • Przesłanie wniosku faksem na numer 22 543 08 90
 • Osobiście dostarczyć wniosek do dowolnego oddziału lub agenta Generali
 • Wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny Generali

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

 

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

oblicz oc

WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w Generali, musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w Generali Szczecin. Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj o potwierdzeniu dostarczenia wypowiedzenia umowy OC drogą pocztową lub złożenie wniosku osobiście w placówce. Potwierdzenie złożenia wniosku gwarantuje Ci, że wniosek został dostarczony i przyjęty
 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla Generali obowiązujące są jedynie dokumenty wysłane poprzez Pocztę Polską.
 • Pamiętaj, że dostarczając wniosek osobiście, zawsze żądaj potwierdzenia złożenia i odebrania wniosku. Dotyczy to nie tylko wysłania wniosku pocztą, mailem, faksem ale także złożenia go osobiście. Pamiętaj aby zachować potwierdzenie.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20