Wypowiedzenie polisy OC w Ergo Hestia

Wypowiedzenie umowy OC w Ergo Hestia

Chcąc wypowiedzieć umowę polisy OC pojazdu, właściciel powinien pamiętać o tym aby:

 1. Wzór wniosku pobrać i wydrukować oraz czytelnie go wypełnić zgodnie z danymi na polisie OC
 2. Czytelnie podpisać wniosek
 3. Wniosek musi wpłynąć do Ergo Hestia Szczecin nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym, aby uniknąć komplikacji.
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z Ergo Hestia, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Podpisany i poprawnie wypełniony wniosek należy:
 • Przesłać skan dokumentu lub nawet zdjęcia dobrej jakości na adres mailowy poczta@ergohestia.pl
 • Przesłanie wniosku faksem na numer 58 555 60 01
 • Osobiste dostarczenie dokumentów do dowolnego Agenta lub oddziału Ergo Hestia, pamiętając o zachowaniu potwierdzenia odbioru
 • Wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny Ergo Hestia

STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

oblicz oc
WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w Ergo Hestia, musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w Ergo Hestia Szczecin Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj o potwierdzeniu dostarczenia wypowiedzenia umowy OC drogą pocztową lub złożenie wniosku osobiście w placówce. Potwierdzenie złożenia wniosku gwarantuje Ci, że wniosek został dostarczony i przyjęty
 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla Ergo Hestia obowiązujące są jedynie dokumenty wysłane poprzez Pocztę Polską.
 • Pamiętaj, że dostarczając wniosek osobiście, zawsze żądaj potwierdzenia złożenia i odebrania wniosku. Dotyczy to nie tylko wysłania wniosku pocztą, mailem, faksem ale także złożenia go osobiście. Pamiętaj aby zachować potwierdzenie.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20