Wypowiedzenie polisy OC Reso

Wypowiedzenie polisy OC w BTA

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę OC w BTA Szczecin  inaczej Reso należy:

 1. Pobrać wzór wniosku i czytelnie go wypełnić zgodnie z danymi na polisie OC
 2. Czytelnie podpisać wniosek
 3. Wniosek wypowiedzenia umowy OC musi wpłynąć do Ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym, ponieważ dokumenty dostarczone po upływie umowy są nieważne.
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z Reso Szczecin, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi.
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Własnoręcznie podpisany wniosek można dostarczyć na kilka sposobów:
 • Przesłanie skanu dokumentu lub nawet zdjęcia dobrej jakości na adres mailowy wypowiedzenia@reso.com.pl, w terminie późniejszym dostarczając do oddziału oryginał dokumentu
 • Osobiste dostarczenie dokumentów do dowolnego Oddziału BTA, pamiętając o zachowaniu potwierdzenia odbioru
 • Wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny BTA

RESO Europa Service Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

 

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

oblicz oc

WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w BTA Szczecin, musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w BTA. Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj o potwierdzeniu dostarczenia wypowiedzenia umowy OC drogą pocztową lub złożenie wniosku osobiście w placówce. Potwierdzenie złożenia wniosku gwarantuje Ci, że wniosek został dostarczony i przyjęty.
 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla BTA obowiązujące są jedynie dokumenty wysłane poprzez Pocztę Polską.
 • Pamiętaj, że dostarczając wniosek osobiście, zawsze żądaj potwierdzenia złożenia i odebrania wniosku. Dotyczy to nie tylko wysłania wniosku pocztą, ale także złożenia go osobiście. Pamiętaj aby zachować potwierdzenie.

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20