Wypowiedzenie polisy OC w Liberty Ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy OC w Liberty Ubezpieczenia

Osoba, która chce wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w Liberty Ubezpieczenia Szczecin, powinna

 1. Pobrać, wydrukować wzór wniosku wypowiedzenia i czytelnie go wypełnić zgodnie z danymi na polisie OC
 2. Czytelnie podpisać wniosek
 3. Wniosek musi wpłynąć do Liberty Ubezpieczenia nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym, aby uniknąć komplikacji. Regulowane jest to ustawą o ubezpieczeniach komunikacyjnych.
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z Liberty Ubezpieczenia, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Własnoręcznie podpisany wniosek można dostarczyć na kilka sposobów:
 • Przesłanie skanu dokumentu lub nawet zdjęcia dobrej jakości na adres mailowy serwis@libertydirect.pl lub serwis@lu.pl
 • Przesłanie wniosku faksem na numer 22 589 90 90
 • Osobiste dostarczenie dokumentów do dowolnego Agenta lub oddziału Liberty Ubezpieczenia, pamiętając o zachowaniu potwierdzenia odbioru
 • Wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny Liberty Direct

Liberty SegurosCompania de Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

oblicz oc

WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w Liberty Ubezpieczenia Szczecin, musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w Liberty Ubezpieczenia. Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj, że najlepszym rozwiązaniem jest dostarczenie wniosku wypowiedzenia osobiście do agenta lub oddziału Liberty Ubezpieczenia
 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla Liberty Direct obowiązujące są jedynie dokumenty wysłane poprzez Pocztę Polską.
 • Pamiętaj, że dostarczając wniosek osobiście, zawsze żądaj potwierdzenia złożenia i odebrania wniosku. Dotyczy to nie tylko wysłania wniosku pocztą, mailem, faksem ale także złożenia go osobiście. Pamiętaj aby zachować potwierdzenie.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście nasz adres

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20