Wypowiedzenie polisy OC w TUW TUZ

Wypowiedzenie polisy OC w TUW TUZ 🙂

Aby wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC było skuteczne, powinno się spełnić wymagania:

 1. Wypełnić czytelnie wzór wniosku wypowiedzenia zgodnie z danymi na polisie OC
 2. Czytelnie podpisać wniosek
 3. Wniosek wypowiedzenia umowy OC musi wpłynąć do Ubezpieczyciela nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Zalecane jest przygotowanie i wysłanie pisma w terminie wcześniejszym
 4. Należy wykupić kolejna umowę , tak aby w dniu zakończenia się umowy z TUW TUZ, w życie wchodziła kolejna umowa ubezpieczenia. Każda przerwa w ubezpieczeniu OC jest karana sankcjami finansowymi
 5. Przed zakupem kolejnej polisy polecamy przejrzeć dokładnie wszystkie dostępne oferty na rynku.
 6. Zalecane przez ubezpieczyciela jest złożenie wniosku w oddziale, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia.
 7. Jeśli nie jest to możliwe, powinno się dostarczyć wniosek:
 • Przesłanie skanu dokumentu lub zdjęcia dobrej jakości na adres mailowy centrala@tuz.pl
 • Przesłanie dokumentów faksem na numer 22 534 56 15
 • Osobiste dostarczenie dokumentów do dowolnego oddziału TUZ, pamiętając o zachowaniu potwierdzenia odbioru
 • Wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny

Centrala TUW “TUZ”
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Jeśli jeszcze nie wybrałeś nowego ubezpieczenia sam oblicz najkorzystniejszą składkę za pomocą naszej porównywarki ubezpieczenia oc.

 oblicz oc

WAŻNA INFORMACJA

Pamiętaj, że rezygnując z polisy w TUW TUZ Szczecin musisz dokładnie zaplanować i wybrać kolejną polisę, która rozpocznie się w dniu zakończenia ubezpieczenia w TUW TUZ. Aby uniknąć wysokich kar pieniężnych należy zachować ciągłość ubezpieczenia OC.

 • Pamiętaj o potwierdzeniu dostarczenia wypowiedzenia umowy OC drogą pocztową lub złożenie wniosku osobiście w placówce. Potwierdzenie złożenia wniosku gwarantuje Ci, że wniosek został dostarczony i przyjęty
 • Pamiętaj, że dla umów ubezpieczenia OC zawartych po 11.02.2012 ważna jest data stempla pocztowego przy wysyłce wniosku drogą pocztową. Dla TUW TUZ Szczecin obowiązujące są jedynie dokumenty wysłane poprzez Pocztę Polską.
 • Pamiętaj, że dostarczając wniosek osobiście, zawsze żądaj potwierdzenia złożenia i odebrania wniosku. Dotyczy to nie tylko wysłania wniosku pocztą, mailem, faksem ale także złożenia go osobiście. Pamiętaj aby zachować potwierdzenie.

 

Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę OC zawsze możesz przyjść do agenta danego towarzystwa ubezpieczeniowego i zrobić to osobiście. Nie prowadzimy sprzedaży ubezpieczeń tego „towarzystwa ubezpieczeń” i nie złożysz u nas wypowiedzenia TUW TUZ. Niemniej jednak podajemy nasz adres może załatwisz inną sprawę.

www.NajtanszeUbezpieczenia24.pl

Ubezpieczenia Stare Miasto

Opłotki 2

70-535 Szczecin

Tel. 793-20-40-60 lub 91-434-05-20